??Skip navigation??Hjemmesiden penst.dk lukker

Pensionsstyrelsens opgaver overgik til Udbetaling Danmark den 1. juni 2013. Derfor lukker vi ned for penst.dk. Se, hvor du fremover kan læse og søge om fx internatonal pension og international social sikring.

For borgere

Læs og ansøg på borger.dk om:

-      pension i udlandet og fra udlandet
-      social sikring under arbejde i udlandet

For arbejdsgivere og selvstændige

Læs og ansøg på Virk.dk om:

-      social sikring under arbejde i udlandet

For myndigheder

Læs på borger.dk/international-pension-social-sikring-myndighed om:

-      udenlandsk pension
-      udbetaling af reintegrationsbistand
-      økonomisk hjælp i udlandet
-      familieydelser på tværs af grænser i EØS-området og Schweiz 

  

This website is shutting down

The Danish Pension Agency’s duties have been taken over by Udbetaling Danmark from 1 June 2013. Therefore, we are shutting down this website. To see where you will find information and apply for e.g. international pension and international social security in the future:

For citizens

Learn more on lifeindenmark.dk:

-      Pension
-      International social security

 

For employers and self-employed

Learn more on Virk.dk:

-      Social security – application form for work within the EEA and Switzerland

 Kontaktinformation

Udbetaling Danmark - International Pension & Social Sikring
|
Sortemosevej 2
|
DK-3450 Allerød

Tlf.: +45 33 95 50 00
|
E-mail:
|
EAN: 5798009812513
|
CVR: 43405810

Genveje