??Skip navigation??


Service navigation


Primær navigation

  • >


Ansøgning om E121DK - sygesikring i bopælslandet for dansk regning

Brug denne blanket, hvis du er pensionist eller familiemedlem til en pensionist, bor i EU og ønsker at søge om sygesikring i bopælslandet for dansk regning.

Sociale pensioner (førtidspension eller folkepension) og tjenestemandspensioner (fra stat, amt eller kommune) kan give ret til E 121 DK for pensionisten og familiemedlemmer ved bopæl i EU. E121DK bruges ikke mellem de nordiske lande.

Private pensioner og efterløn giver ikke ret til E121DK.

Udfyld blanketten, print den ud og send den til os med post.


Kontaktinformation

|
|

:

Genveje