Når man står ved folkeskolens afslutning, kan det være en stor mundfuld at springe direkte videre til gymnasiet. Mange vil gerne have et år til at udvikle sig mere og få styr på, hvilken retning tilværelsen skal have. Det er forståeligt og meget fornuftigt, at et ungt menneske føler behov for at skærpe de sløve områder og modne sig, inden der tages fat på næste store eksamensprojekt. Også mange unge, der skal videre på erhvervsuddannelserne, føler behov for et år til at fokusere.

At vælge et ophold på en efterskole er derfor oplagt for rigtigt mange unge i tiden. Og det er der mange gode grunde til. Og det har vist sig at være en stor fordel for langt de fleste, der har taget skridtet. Efterskole er et valg. Og netop fordi det er et valg, er interessen for faktisk at drage udbytte af det meget større, end hvis det var tvunget. De unge mennesker, der kommer på efterskole, har en vilje med sig, både til at udvikle sig, til at søge fællesskab og til at dyrke nye sider af dem selv.

Udvikling i et fællesskab

Vælger man et ophold på en efterskole, så vælger man at leve i et fællesskab, hvor man får mulighed for at lære andre unge at kende og i samspil med disse kammerater at udvikle sine kompetencer. Det kan være, at den unge godt kunne få skærpet forståelsen af matematik eller et andet fag fra folkeskolen. Det kan og så være, at der er kreative sider, den unge gerne vil undersøge nærmere.

Et ophold på efterskole styrker den unges faglige og personlige egenskaber og ruster den unge til den fremtid, der ligger forude. Og det er sundt at indgå i nye sociale sammenhænge. Opleve et ægte fællesskab, hvor man sammen løfter hverdagens opgaver.

En vej til dannelse

Netop fællesskabet nævnes af rigtig mange unge som hovedhjørnesten i det at gå på efterskole. Og det at kunne arbejde i fællesskaber er måske en af de vigtigste kompetencer, man kan få. Kompetencer der kan tages med ud i livet og bruges i de kommende år.